“W trudnej chwili śmierci kogoś nam bliskiego ciężko jest nam zebrać z pewnością myśli. Sytuacja wydaje się być jeszcze trudniejsza, gdy bliska nam osoba umiera poza granicami kraju. Wówczas niezwłocznie nawet pomimo smutku należy rozpocząć procedurę transportu zwłok z zagranicy. Pamiętajmy, że nie każda firma pogrzebowa będzie mogła nam pomóc w takim procesie. Na szczęście warto tu od razu dodać, że cała procedura dzięki regulacjom prawnym wydaje się być dosyć prosta do przeprowadzania. Wydaje się, że prawodawcy zdawali sobie bowiem sprawę z tego, że już sam transport zwłok z zagranicy jest dla rodziny dużym przeżyciem więc chcieli uniknąć tutaj dodatkowych komplikacji prawnych.

Samochód czy pociąg

By więc rozpocząć całą procedurę należy wystąpić o zgodę do starosty lub prezydenta miasta. Ważne jednak jest też to by był to organ właściwy dla miejsca pochowania transportowanych zwłok. Na podstawie dokumentu zgoda na przewóz zwłok jest wydawana przez konsula. Poza nią by możliwe było przewożenie zwłok należy przedłożyć następujące dokumenty: akt zgonu, zaświadczenie medyczne o tym, że śmierć nie była wynikiem choroby zakaźnej, zaświadczenie wydane przez zakład pogrzebowy o spełnienie norm przewozu zwłok, zezwolenie na wywóz zwłok z kraju. Pamiętajmy też, że konieczne będzie także odpowiednie zezwolenie na przewóz zwłok. Jest ono każdorazowo wymagane na przykład kiedy transport zmarłego odbywa się samolotem, koleją czy też statkiem.”